Auktoriserad begravningsbyrå i Lund

Vi är en auktoriserad begravningsbyrå nära dig i Lund med omnejd

 

 Om auktorisationen

Axelssons Begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå i Lund. Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig i en svår stund.

Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå.

Auktorisationen i korthet följer här.

Auktoriserad Begravningsbyrå i Lund - 2

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning.
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den avlidna.
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.
  • En auktoriserade begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.
  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm.

 

 


 

Vad en auktoriserad begravningsbyrå hjälper till med

En auktoriserad begravningsbyrå hjälper till med allt som aktualiseras vid ett dödsfall, dvs själva begravningen med alla moment som omhändertagandet av den avlidne, transporter, ceremonier, minnesstund och gravsättning. Men också gravvård, bouppteckning, förvaltning av dödsboet, arvskifte, utfallande försäkringar mm.

Det innebär att begravningsbyrån bl a ansvarar för kontakter med pastorsämbete och Skatteverket för dödsfallsanmälan, intygsbegäran och släktutredning, kontakter med sjukvårdsinrättning för hämtning av stoftet mm. Begravningsbyrån hjälper till med utformning och förmedling av program, döds- och tackannons och övriga trycksaker, samt bokar begravningslokal, officiant, organist, sångare och andra medverkande.

Vidare sker kontakt med kyrkogårdsförvaltning för beställning av gravöppning mm, planering av transporter, ordnande av bärare vid begravning och bisättning, beställning av olika dekorationer samt ordnande av minnesstund liksom upprättande av minnespärm med blomsterförteckning mm.

En auktoriserad begravningsbyrå hjälper också till med efterforskningar och alla nödvändiga handlingar rörande utfallande försäkringar och depositioner.

Auktoriserad begravningsbyrå som inte själv förrättar bouppteckningar och/eller säljer gravvårdar förmedlar dessa tjänster till andra välrenommerade företag med vilka man har samarbetsavtal och med fullt ansvar kan rekommendera.

Begravningsbyrån medverkar självklart till att i förekommande fall förmedla uppdrag till och ta hjälp av auktoriserade byråer på andra orter. En auktoriserad begravningsbyrå gör givetvis hembesök om kunden så önskar.

Vidare sker kontakt med kyrkogårdsförvaltning för beställning av gravöppning mm, planering av transporter, ordnande av bärare vid begravning och bisättning, beställning av olika dekorationer samt ordnande av minnesstund liksom upprättande av minnespärm med blomsterförteckning mm.

Auktoriserad Begravningsbyrå i Lund - 3

 


 

Auktoriserad Begravningsbyrå i Lund - 4

Pris- och produktinformation

En auktoriserad begravningsbyrå anger priser på varor och tjänster inklusive moms och andra tillkommande avgifter samt prismärker exponerade varor såväl inne på försäljningsstället som i skyltfönster.

En auktoriserad begravningsbyrå lämnar information om priset för varor och tjänster, eller grunderna för hur priset bestäms, lätt tillgängligt på försäljningsstället. Informationen kan lämnas genom väl synliga skyltar eller prislistor som konsumenten kan ta del av utan att särskilt behöva be om den.

 

En auktoriserad begravningsbyrå informerar om de tjänster och andra nyttigheter som kan erhållas kostnadsfritt eller mot betalning hos de kyrkogårdsförvaltande myndigheterna.

En auktoriserad begravningsbyrå ger tydlig produktinformation om kistor, bädd och svepningsutrustning.

En auktoriserad byrå presenterar också sitt sortiment i ett utförligt och väl genomarbetat katalog- broschyr eller annat informationsmaterial. Kunden skall alltid ges möjlighet att utan medverkan från byråns representant, slutföra sitt val av kista.

 


 

Dokumentation

En auktoriserad begravningsbyrå lämnar skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.

Härigenom ges kunden en rättmätig möjlighet att hemma i lugn och ro gå igenom beställningen (kanske tillsammans med anhöriga som inte hade tillfälle att närvara vid beställningen) och eventuellt korrigera någon detalj.

Kunden blir alltid informerad om vilka möjligheter som finns att göra förändringar i begravningsuppdraget i samråd med begravningsbyrån.

En auktoriserad begravningsbyrå kontaktar alltid uppdragsgivaren någon dag före begravningen och meddelar att alla arrangemang och detaljer är i sin ordning.
Byrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm.

Etik

En auktoriserad begravningsbyrås arbete innebär att god begravningssed och yrkesetik främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största pietet och respekt, både för de anhöriga och den döde.

En auktoriserad begravningsbyrå arbetar i enlighet med de etikregler som antagits i SBF:s styrelse, liksom de etiska grundregler för begravningsbyråer som SBF accepterat genom medlemskap i EFFS (European Federation of Funeral Services).

Alla medarbetare ger akt på och respekterar tystnadsplikten.

 

Utbildning

Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning.

 

 Garantier

En auktoriserad begravningsbyrå som själv förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsförluster vid bl.a juridiska ärenden. Bärare som anlitas av begravningsbyrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.

Den auktoriserade begravningsbyrån omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. Reklamationsnämnden består av en åklagare, en advokat, en jurist, en konsumentvägledare, representanter från PRO, en representant från SBF och två erfarna begravningsentreprenörer.

Garantifonden, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån. Se vidare i Reklamationsnämnds stadgar §§ 20 och 22.

Auktoriserad Begravningsbyrå i Lund - 1

Axelssons Begravningsbyrå Lund - SBF logga

Vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF).

Getingevägen 1 – Huvudkontor
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
info@axelssons.se

Kajgatan 12 – Filial
234 40 Lomma
Tel. 040-41 40 80
lomma@axelssons.se

Juridisk Avdelning
222 19 Lund
Vxl. 046-211 20 50
juridik@axelssons.se

 

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 – 17.00

Öppettider

Helgfri Måndag-Torsdag

09.00 – 15.00

Öppettider

Helgfria vardagar

09.00 – 17.00

 


Google Recensioner
4.8
142 recensioner
×
js_loader
Google Recensioner
4.8
142 recensioner
×
js_loader