Fanor och fanbärare

Vill organisation eller förening hedra den avlidne med fanvakt under begravningsceremonin måste de anhöriga (begravningsbyrån) kontaktas för ett godkännande.

De formella kraven och riktlinjerna följer här:

 

 • Organisationens egen fana är florbehängd och skall alltid vara tillsammans med den svenska fanan som ej får vara florbehängd eftersom det är förbehållet kungliga begravningar och statsbegravningar.

 

 • Den svenska fanan ska placeras till höger om kistan om man står med ryggen mot altaret. Föreningsfanor samt standar till vänster
 • Fanbärare sänker fanan vid samma tillfällen som församlingen står upp, samt när representanter för fanbärarens organisation går fram till kistan för en sista hälsning.

 

 • Fanvakten skall alltid vara på plats i koret före de anhöriga/gäster kommer in.

 

 • Om kistan bärs in i procession eller de anhöriga går in sist, skall fanvakten, hålla fanan i ”Giv akt”.

 

 • I de fall kistan skall bäras in med fanvakten, går fanvakten med den svenska fanan först och föreningsfanan efter.

 

 • Vid mullpåkastning eller sänkning av kista i grav under begravningsceremonin sker en sänkning av fanan.

 

 • När processionsbärning av kistan till graven sker, även då det sker med begravningsbil, går fanvakten först med fanan i ”Giv akt”.

 

 • Vid graven står fanvakten vid gravens huvudända. Fanvakten är alltid kvar till sist vare sig det är vid graven eller i ceremonilokalen.

 

 • Flaggan hissas först i topp och halas sedan ner 1/3 av flaggstångens längd.

 

 • Vid begravningar av militär-personal finns ett speciellt regelverk för hur fanan, om den varit draperad över kistan, skall densamma vikas och överlämnas till anhöriga.

 

 • Ett annat sätt att hedra den avlidne är att arbetskamrater, föreningskamrater eller skolkamrater står i parad framme vid kistan.