För dig som är kollega till någon som avlidit

Från företagets sida där den avlidne varit anställd och för kollegor, är det viktigt att ta ställning till följande frågor:

  •  hur delges informationen om dödsfallet till övriga anställda på bästa sätt?
  • skall företaget ha en egen minnesstund för alla eller de som inte har/haft möjlighet att närvara vid begravningen?
  • skall företaget skicka blommor till begravningen och/eller familjen?
  • skall företaget införa en egen dödsannons?
  • Finns det eventuella försäkringar som bör gås igenom och aktiveras?

 

Vi rekommenderar att man från företaget kontaktar anhöriga – dels för att bistå med information men också för att sedan kunna informera övriga medarbetare om vad som hänt utan att onödig ryktesspridning startas.

 

Blommor

Krans eller annat blomsterarrangemang kan skickas till begravningen. Se lämpliga förslag på arrangemang här.

Kondoleansblommor kan också skickas till anhöriga. Se lämpliga förslag på kondoleansbuketter här.

 

Annons

Annons bör i möjligaste mån införas i samband med familjens annons – men detta är inget måste.

Här intill finns två förslag på hur en annons från kollegor skulle kunna utformas.

Behövs hjälp med annonsen eller skulle det finnas några frågor går det förstås bra att kontakta oss.

 

Minnesstund

Skall företaget ha egen minnesstund bör familjen bli informerade om detta.

 

 

Försäkring

En sak som närmast anhöriga ofta undrar över är också vilka försäkringar som finns genom arbetsplatsen. Det kan kännas tryggt för anhöriga att få information om detta – i alla fall att företaget aktiverat eventuell försäkring genom personalansvarig eller liknande.

Vissa försäkringsbolag kan ha lång handläggningstid och ju snabbare anhöriga får hjälp att aktivera eventuella försäkringar desto bättre.