Askspridning efter avliden

För att få strö ut aska efter en avliden person på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan kan bara gälla den person som är avliden. Länsstyrelsen kan inte bevilja tillstånd i förväg för en levande person. Vi på Axelssons Begravningsbyrå hjälper dig med att ansöka om tillstånd för utströende av aska efter en avliden person.

Tänk på att det är absolut lättast att få tillstånd att sprida askan på allmänt vatten – vilket också är det vanligaste sättet vid askspridning.

 

Innan du ansöker

Om du är osäker på om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan ska strös ut, ska du kontrollera detta innan vi lämnar in ansökan. Man måste nämligen intyga på heder och samvete att någon anhörig eller närstående till den avlidne inte motsätter sig att askan strös ut.
Nödvändiga dokument som skall bifogas ansökan hjälper vi dig med att skaffa.