För dig som anhörig

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är något som ingen människa verkligen är förberedd på – och som de flesta därför inte heller har en färdig handlingsplan för.

I skriften ”Hur gör jag nu?” tar vi upp många av de frågeställningar du ställs inför och försöker besvara dem. Skriften finns att hämta hos oss på Axelssons eller din närmaste auktoriserade begravningsbyrå. Du kan också ladda hem den i PDF-format här

Fler trycksaker med bra information finns också att hämta hos oss eller att ladda ner bland våra samlade trycksaker.

Vi vill också rekommendera ”Vägar genom sorg” som är framtagen av CeFAM Kris- & katastrofpsykologi/Stockholms läns landsting och som bland annat beskriver hur sorgen normalt kan upplevas, vilka uttryck den tar och hur den förändras med tiden. Skriften tar också upp när och var man vid behov kan söka hjälp om sorgen blir för svår och innehåller också tips på böcker för såväl barn och ungdomar som vuxna. Skriften kan beställas som trycksak eller laddas ner som PDF här.

Vi har också här på hemsidan samlat generell information kring begravningar på den här sidan. Läs också gärna igenom vanliga frågor och svar som vi brukar få.