Bouppteckning

En bouppteckning fastställer vilka som är delägare av dödsboet och vilka tillgångar och skulder som finns i detsamma, samt hur dessa ska fördelas mellan efterlevande.

Bouppteckningen måste ske inom tre månader från dödsdagen. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. En auktoriserad begravningsbyrå hjälper er gärna.

När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten, kan man i stället ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan.

Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras. Detsamma gäller om den avlidne hade stora skulder.