Begravning

Den tjänst man oftast förknippar med en begravningsbyrå är just anordnande av begravningar. Vi har lång erfarenhet och är dedikerade till vår uppgift och våra kunde eftersom vi vet hur viktigt det är att allt blir rätt.

 

Begravning i andra kulturer

Om du vill veta mer om ritualer och seder i andra kulturer rekommenderar vi skriften ”Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle”. Ladda ner här.

Hur går en begravning till?

Enligt Svenska Kyrkans förordningar finns det i grunden två alternativ att välja mellan.

Första alternativet innebär att man samlas för att ta farväl i kyrkan och en påföljande kremationsbegravning, vilket innebär att kistan lämnas kvar i kyrkan för senare kremering.

Det andra alternativet är jordbegravning med avsked vid graven, vilket innebär att begravningsakten inleds i kyrkan och sedan fortsätter vid gravplatsen.

Du kan läsa mer nedan vad som brukar ingå i de olika alternativen av begravning.


 

 

Begravning i Svenska kyrkans ordning

Dessa ramar följer begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning:

Alternativ 1: Farväl i kyrkan och kremationsbegravning

1 Klockringning. De anhöriga kan sitta i kyrkbänken när klockringningen börjar. Ibland vill de anhöriga gå in i kyrkan under klockringningen. I det senare fallet brukar församlingen resa sig upp medan de anhöriga intar sina platser.
2 Inledningsmusik på orgel eller annat musikinstrument.
3 Möjlighet till solosång eller solomusik. I vissa församlingar accepteras att inspelad musik spelas – detta är dock upp till officierande präst att bestämma. Oftast vid begravning i någon kyrka rekommenderas levande musik.

4 Psalmsång
5 Griftetal med bön
6 Överlåtelsen. Församlingen står. Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan.
7 Bibelläsning
8 Psalmsång
9 Begravningsbön med Fader vår/Vår Fader
10 Psalmsång
11 Avsked. Anhöriga tar farväl vid kistan, varefter de återtar sina platser. Övriga går i tur och ordning fram och tar farväl varefter de återtar sina platser.
12 Slutbön följd av Välsignelsen
13 Möjlighet till solosång eller solomusik.
14 Avslutningsmusik
15 Anhöriga lämnar kyrkan, övriga följer efter. Kistan lämnas kvar i kyrkan.
16 Klockringning.

 

 

Alternativ 2: Jordbegravning med avsked vid graven

Från 1-9 samma som för kremationsbegravning
10 Välsignelsen
11 Psalmsång
12 Möjlighet till solosång eller solomusik.
13 Kistan bärs ut under orgelmusik. Närmast anhöriga går direkt efter kistan till graven, följda av övriga närvarande.
14 Kistan sänks i graven
15 Farväl vid graven. Närmast anhöriga går, följda av övriga närvarande, fram och lägger ner sina handbuketter i graven.
16 Slutbön. Möjlighet till psalmsång och klockringning.