Programkort

 

Ett mycket uppskattat inslag vid en begravning brukar vara ett programkort, eftersom det underlättar för gästerna att förstå och följa själva ceremonin. Detta gäller oavsett om det är en begravning enligt Svenska kyrkans ordning eller en borgerlig akt.
 
Många av gästerna sparar också dessa kort som ett minne från begravningen. Därför kan det vara bra att göra korten så personliga som möjligt.
 
Det är bra att veta att oavsett hur mycket text som skrivs in – dikter, minnesord med mera – så kostar programkortet lika mycket.
 
För att begravningsgästerna skall kunna följa med i programmet kan det vara en fördel särskilt vid en borgerlig begravning i och med att dessa akter inte följer en särskild fastställd ordning utan sättes ihop individuellt tillsammans med den borgerliga förrättaren.
 
Vi har stor erfarenhet av hur dessa programkort kan utformas.
 
Här intill finns några exempel på hur ett programkort kan utformas och vad det kan innehålla.
 
Kontakta oss gärna för frågor!